Moji klienti

 

V současné době spolupracuji s těmito společnostmi:

 

Fresenius Kabi Horatev CZ - tlumočení interních auditů společnosti

Advokátní kancelář Radostová Co. - překlady všech druhů právních textů

Liga lidských práv - překlad právních textů z oblasti lidských práv 

Česká produkční - překlady blogů pro klienty společnosti

Amicus Pharma - překlad právních textů

Jonák Audit s.r.o. - překlady auditorských výroků a právních dokumentů

Český statistický úřad - překlady statistik

Aithér PR Agency - překlady tiskových zpráv a tlumočení zejména pro společnost Marks & Spencer

Skřivánek - jazyková i překladatelská agentura

Translation Smart Service - překlady potápěčských manuálů, manuálů ke spotřebičům, smluv a ekonomických textů

Wilma Film - překlady filmových scénářů pro produkční společnost

Kama Conseil - překlady a tlumočení pro francouzskou produkční společnost, doprovodné tlumočení a zpracování filmových titulků

Hodnocení od mých klientů naleznete zde: cms.anglicky-kvalitne.webnode.cz/reference/