Tlumočení

Tlumočení je pro mne radostí, výzvou a adrenalinem a nesmírně mne těší, když mohu pomoci svým klientům dosáhnout jejich cílů a překonáním jazykové bariéry jim dát pocit, že oni sami mezi cizí řečníky doslova „patří“.

Dle domluvy Vás ráda doprovodím na jednání mimo Prahu a mimo ČR, při zahraničních návštěvách však požaduji podpis smlouvy s pevně stanovenými podmínkami.

Nejčastěji se věnuji doprovodnému tlumočení a konsekutivnímu tlumočení tiskových konferencí, interních auditů, obchodních jednání, veletrhů či vernisáží.

Konsekutivní (následné) tlumočení

Před každým tlumočením je nutné tlumočníka informovat o typu akce, společnosti, tématu akce a pokud možno mu poskytnout požadovanou terminologii. Vždy se snažím domluvit se s klientem na co nejdetailnějším průběhu tlumočené akce, aby moje příprava mohla být co nejdokonalejší.

Tlumočím audity společností, rozhodčí řízení (před Nejvyšším Sportovním Tribunálem ve Švýcarsku), tiskové konference, porady a obchodní jednání, jednání na veletrzích, konzultace s právními zástupci a tak dále.

Doprovodné (informativní) tlumočení

Poskytuji nejčastěji tlumočení při výstavách, veletrzích, degustacích, prohlídkách továren (například výrobna šperků) a obchodních večeřích či obědech. 

Obvykle se jedná o kombinaci konsekutivního a simultánního tlumočení, případně o tzv. „šušotáž" (tlumočení klientovi přímo do ucha).

Související služby

Tlumočení s výjezdem

Tlumočení v Praze, kde se nejčastěji vyskytuji, považuji za standardní lokalitu. Velice ráda Vás doprovodím i mimo tuto lokalitu a mimo ČR. V případě výjezdu mimo ČR zákazník hradí dopravu, ubytování a stravné.